تبلیغات
سپنتا - نیک سیرتان می مانند و زیبا آفرینی می کنند:

نیک سیرتان می مانند و زیبا آفرینی می کنند:

نویسنده :یسی سیسیس
تاریخ:---

عصری از منطقه ی زیبای تنگ الحد بر می گشتم یه کم همخسته بودم البته خستگی کوهگردی خوش آیند است ولی خاطره ای تلخ از تنگ الحد اغلبمنو می آزارد ! سال گذشته بود که مواجه شدیم با تعدادی نخل که ایستاده سر از تنشانجدا کرده بودند ( دیو سیرتان و کاری کثیف....)

            89676787826781490856.jpg        62820413861866476560.jpg             26988778605277876658.jpg    

در همین فکر بودم که با تعدادی دوستان به هم رسیدیم دیدنجوانهای خوش فکر و نو اندیش از زلال آب در گرمای تابستان هم بیشتر دلنشینی می کندولی این دیدار خستگی و اون خاطره تلخ از وجودم بیرون کرد و خلسه ای دلنشین جای آون گرفت.دوستان کیسه ای پلاستیکی در دستشون بود حاوی قوطی های نوشیدنی و ....! احساس اولیه اینبود که هنوز میل نکرده اند ولی نه ! دوستان قوطی های خالی و... در دامن کوه رهانکرده و با خود می آوردند تا در سبدهای زباله جای دهند!!( نیک سیرتان و کاری ظریف)

خیلی زیبا بود و امیدوار کننده .... واقعن جای سپاس وتشکر دارد.

EXparsbloger.comEX<-m->http://amanat.blogfa.com/post-531.aspx<-mm->نیک سیرتان می مانند و زیبا آفرینی می کنند:<-mmm->