تبلیغات
سپنتا - ...<< قند تلخ >>...

...&lt;&lt; قند تلخ &gt;&gt;...

نویسنده :یسی سیسیس
تاریخ:سه شنبه 1 دی 1388-12:28 ب.ظ

                                     

                                              قند تلخ(!!)

به  ذکر   حق   دلت  ارام    گردان              دیابت        را      اسیر         دام          گردان

ز قطع دست  و  پا  گر  بیم   داری              تو   باید         قند     را        تنظیم        داری

بده  ماهانه   تست خون   و  ادرار               ز  قند   خون       خودت   را   بر  حذر       دار

بخور   هر    چیز   اما   کم   گلوکز               تو   سالم       باش  و    در   هر  جا بده    پز

غذا کم  وعده ها  را    بیش    باید               ترحم       بر     وجود          خویش       باید

برو   نزد   پزشک    حاذق  و    تیز               ز   نا  پرهیزی       ای       عاقل        بپرهیز

ز شیطان  دیابت    دفع   شر   کن               حذر   از   شربت   و   قند     و  شکر       کن

که  از  نان  و برنج و  سیب زمینی               و   یا    قند    و    عسل     سودی      نبینی

چو بهرت  انسولین  تجویز   بنمود                تو  بی    چون   و   چر ا      تزریق   کن    زود

مگو معتاد خواهم  شد به   سوزن               بزن     بی    دغدغه    انرا     تو       بر     تن

که"ریگولار" و "ان پی اچ" زهرطیف               کند  بی شک   تو را   مسرور      و  سر   کیف

طبا مقصودشعرش  رابیان  ساخت               ز    قند   تلخ    شهد    و    زعفران    ساخت

                                                                          شعر از:دکتر سید محمد طباطباییمنبع:
http://mamai.blogfa.com